Bilişim Hukuku

Bilişim hukuku, sayısal bilginin paylaşımını konu alan hukuk dalıdır. İnternetin kullanımına
ilişkin yasal çerçeveyi belirleyen internet hukukunu kapsamaktadır.

Bu bağlamda; gizlilik ve ifade özgürlüğü gibi kavramlar da bilişim hukukunu ilgilendirir. Bilişim hukukunun, “Bilgi Teknolojisi hukuku” ve “İnternet hukuku” başlıkları altında ikiye
ayrılarak incelenmesi gerekir. Bilgi Teknolojisi hukuku hem dijital hale getirilmiş bilginin hem de bilgisayar programlarının dağıtılması ile ilgili hükümleri düzenler. Bilgi güvenliğinin sağlanması ve elektronik ticaret konularında düzenlemeler içerir. Diğer taraftan İnternet hukuku, İnternet’in kullanılması ile ortaya çıkan hukuki meseleleri inceler. İnternet erişimi ve kullanımı, güvenlik, ifade özgürlüğü ve yargılama gibi hukukun diğer alanları ile ilişkilidir. Avrupa Birliği ile Birleşmiş Milletler Komisyonu ortak raporunda Bilişim suçları 6 ana bölümde incelenmiştir. Bunlar;
1. Bilgisayar Sistemleri ve Servislerine Yetkisiz Erişim ve Dinleme (Yapay zekâların hukuki ve cezai sorumluluğu vd.)
2. Bilgisayar Sabotajı
3. Bilgisayar Kullanılarak Dolandırıcılık (Kredi kartı hırsızlığı vd.)
4. Bilgisayar Kullanılarak Sahtecilik (YASADIŞI BAHİS vd.)
5. Kanun Tarafından Korunan Bir Yazılımın İzin Alınmadan Kullanılması
6. Diğer Suçlar (Bu başlık altına alınan suçlar) :
• Yasaya aykırı yayınlar
• Pornografi içeren yayınlar
• Hakaret ve Sövme
Ofisimiz, internet içerik, yer ve erişim sağlayıcıları ile ilgili olarak, internet kanalıyla yapılan ihlallerin önlenmesi, bilişim sisteminin hukuka aykırı ihlali, bozulması, engellenmesi, bilişim sistemindeki verilerin kopyalanması, verilerin yok edilmesi, müstehcenlik dâhil olmak üzere Türk mevzuatına yeni eklenmiş bilişim suçları ile her türlü hukuki mücadelenin sağlanması, e-ticaret, alan adlarına ilişkin haksız rekabet uyuşmazlıklarının giderilmesi, internet kanalıyla meydana gelen hakaret ve kişilik haklarının ihlali hallerinde hukuki destek sağlanması ve bu bağlamda erişimin engellenmesi sürecinin takibi, internet yolu ile kredi kartı hırsızlığı ve kullanımı konularında önemli bir tecrübeye sahip olup müvekkillerine en profesyonel hukuki hizmeti sunmaktadır.

-E-Ticaret ve İnternet Hukuku Kendi e-ticaret sitesini kurarak internet üzerinde satış yapmak isteyenlerin e-ticaret hukuku hakkında da bir takım konuları özellikle bilmesi gerekiyor. E-ticaret hukuku işletmelerin yaptıkları işi daha güvenilir bir halde yapmalarını teşvik ederek, tüketicilerin de bu işletmeler üzerinden güvenli bir şekilde alışveriş yapmalarını ve böylelikle internet üzerindeki alışverişlerin daha sağlam temeller üzerinde yapılmasını sağlıyor. E-ticaret hukukunda yer alan konular işletmeler için yasal bir zorunluluk halini aldığı için, internetten satış yapanların bu yasalara ve uygulamalara uymaları gerekiyor.

E-Ticaret alanında sıklıkla internet teknolojisi, mobil ticaret, elektronik para transferleri, elektronik pazarlama gibi birçok teknolojik ve yenilikçi iş modelleri kullanılmaktadır. Henüz e-ticaret
platformu oluşturulmadan e-ticaret Hukuku ve e-ticaret alanındaki temel hukuki düzenlemeler hakkında bilgi edinmek, e-ticaret platformunun, iş modelinin ve gizlilik gibi politikaların daha akıllıca planlanmasına imkân sağlamaktadır. Bununla birlikte, e-ticaret regülasyona tabi bir alan olduğundan eksik kalan veya regülasyona aykırı durumları ortaya çıkaran bazı ihmaller idari para cezaları ile karşı karşıya kalınmasına neden olmaktadır. Türkiye’de e-ticaret alanındaki temel düzenleme olan E-ticaretin Düzenlenmesi Hakkında
Kanun’un yanında, Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği, Ticari İletişim ve Ticari elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik, E-Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğ ve E-Ticaret Bilgi Sistemi ve Bilgi

Yükümlülükleri Hakkında tebliğ gibi birçok alt düzenleme bulunmaktadır.  Bunların yanında direkt olarak e-ticaret hukuku alanı içerisinde bulunmamakla birlikte, eticarete konu faaliyetlerin Fikri Mülkiyet Hukuku, Tüketici Hukuku, Bilişim Hukuku gibi diğer hukuk alanları ile de kesişim noktaları bulunmaktadır.

Milan Hukuk Ofisi olarak; E-Ticaret Hukuku alanında, ilgili düzenlemeler uyarınca, elektronik ticaret faaliyetinde bulunmak isteyenlerin aşağıdaki hususları göz önünde bulundurması gerektiğini
düşünüyoruz;
• Kuruluş öncesinde vergi yükümlülükleri, ödeme araç ve yöntemleri, marka, lisans gibi Fikri Mülkiyet konularını gözden geçirilmesi,
• Gerek üyelik gerek mesafeli satış sözleşmelerinin iş modeline ve mevzuata uygun olarak düzenlenmesi,
• Yasal düzenlemeden kaynaklanan bilgi verme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,
• İşlem Rehberine yer verilmesi,
• Cayma hakkı hususunda bilgilendirme,
• Sipariş onayından önce ödenecek toplam bedelin ve sipariş özetinin gösterilmesi,
• Sipariş sonrasında onay gönderilmesi,
• Elektronik kayıtların saklanması,
• Elektronik haberleşme için onayların alınması, elektronik pazarlama faaliyetlerinin düzenlemelere uygun hale getirilmesi,
• Güven damgası sistemine dâhil olunması,
• Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS)’ ne kayıt

E-ticaret Hukuku alanında uzmanlar ile çalışmak, iş sahiplerine enerji, para ve zamandan tasarruf sağlamaktadır. Milan Hukuk ve Danışmanlık Ofisi, mevcut iş modellerinin hukuki açıdan
incelenmesi alanında çalışmalar yapmanın yanında, kuruluş aşamasında da hazırladığı paket programlar halinde hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Bununla birlikte, sosyal medya araçları üzerinden oluşturulan kanallar, etkili pazarlama olarak çevirebileceğimiz influencer marketing oluşumlarında sosyal medya fenomenleri ve ünlülerin işbirliği etiketi, seo çalışmaları ve diğer konulardaki mali ve hukuki sorunları üzerinde önemli tecrübeye sahiptir. Hali hazırda onlarca yerli ve yabancı influencerlar’a en başarılı hukuki destek sağlanmaktadır.