Yabancılar Hukuku

Yabancılar Hukuku genel anlamda mütekabiliyet ilkesine dayanmakta olup, yabancılara Türkiye’de uygulanacak olan hukuk kuralları yabancının vatandaşı olduğu ülkeye göre farklılık göstermektedir. Yabancıların Türkiye’ye…

Vergi ve Gümrük Hukuku

Dünya vatandaşları ile Mali İdareler veya Gümrük İdareleri arasında çıkan ihtilaflardır. Bu uyuşmazlıklar, vergi ve gümrük mevzuatlarındaki tanım ve çerçevelerde yapılan değişiklikler, çeşitlendirmeler ve güncellemeler…

Ticaret Hukuku

Milan Hukuk ve Danışmanlık Ofisi’nin Ticaret Hukuku departmanı geniş bir kapsamda hizmet sunmaktadır. Avukatlarımız, distribütörlük, acentelik ve franchise sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakere edilmesi, tüketici hukuku,…

Sigorta Hukuku

Sigorta hukuku, sigorta poliçeleri ve bu sigorta poliçelerine dayalı talepleri kapsamakta iken tazminat hukuku, çeşitli durumlardan kaynaklanan yaralanma, hasar ve/veya kayıp durumlarında şahısların söz konusu zararlarını tazmin…

Spor Hukuku

Spor, günümüzde fiziksel ve sosyal yaşama katkıda bulunan bir aktivite olmanın yanı sıra, uzun yıllardır popülerlik kazanması ile birlikte ekonomik olarak büyüyerek, yeni bir ticari alan olarak varlık göstermektedir. Sportif…

Sermaye Piyasa Hukuku

Milan Hukuk ve Danışmanlık Ofisi’nin finans ve sermaye piyasası avukatları, çok çeşitli finans, bankacılık ve sermaye piyasası işlemlerinde şirketlere hukuki hizmet sunmaktadır. Şirketler, ister yeni bir finansman ya da yeniden…

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul hukuku alanında ortaya çıkan uyuşmazlıkların, taraflar arasında çözülemeyip yargıya taşınması durumunda, hukuki destek alınması son derece önem arz etmektedir. Gayrimenkul alanında yaşanan uyuşmazlıklar mahkemeye…

Rekabet Hukuku

Milan Hukuk ve Danışmanlık Ofisi, marka, telif hakları, endüstriyel tasarımlar, patent hakları, alan adı uyuşmazlıkları, ticari sırların korunması ve haksız rekabet de dâhil olmak üzere fikri ve sınai mülkiyet hukukunun her…

Bilişim Hukuku

Bilişim hukuku, sayısal bilginin paylaşımını konu alan hukuk dalıdır. İnternetin kullanımına ilişkin yasal çerçeveyi belirleyen internet hukukunu kapsamaktadır. Bu bağlamda; gizlilik ve ifade özgürlüğü gibi kavramlar…

Enerji Hukuku

Enerji hukuku ekibimiz, yerli ve yabancı sermayeli şirketlerin kendi aralarındaki iç ilişkilerini düzenledikleri aşamadan, üretim tesisi inşaatının tamamlanması ve projenin hayata geçirilmesi safhalarına kadar devam etmektedir. Milan…