Rekabet Hukuku

Milan Hukuk ve Danışmanlık Ofisi, marka, telif hakları, endüstriyel tasarımlar, patent hakları, alan adı uyuşmazlıkları, ticari sırların korunması ve haksız rekabet de dâhil olmak üzere fikri ve sınai
mülkiyet hukukunun her alanında hizmet vermektedir.
Fikri ve sınai mülkiyet hukuku alanındaki hizmetlerimiz yalnızca danışmanlık hizmetleriyle sınırlı olmayıp, sınai hakların Türk Patent Enstitüsü nezdinde takibi ile dava ve uyuşmazlıkların tüm
aşamalarında müvekkillerimizi temsil hizmetlerini de kapsamaktadır. Fikri ve sınai mülkiyet hakları yönetimini stratejik bir konu olarak ele alarak, ekibimiz ve sistemimiz sayesinde yalnızca müvekkillerimizin fikri mülkiyet haklarını korumakla sınırlı kalmayıp, fikri mülkiyetin stratejik yönetilmesi konusunda da müvekkillerimize destek sunuyoruz.

Ekibimiz Türkiye’deki yasal düzenlemelere hâkim olup, uluslararası düzenlemelere olan aşinalığımız, danışmanlık hizmetlerimize değer katmaktadır. Rekabet Hukuku ekibimiz, rekabet hukukunun her alanında pratik bir yaklaşım sunmaktadır.

Ekibimiz, birleşme ve devralma işlemlerine yönelik bildirimlerin yapılması, müvekkillerimizin kartel ve hâkim durumun kötüye kullanılmasına ilişkin soruşturmalar kapsamında temsil edilmesi ve genel olarak rekabet hukukunun tüm alanlarında danışmanlık hizmetleri sunulması kapsamında önemli bir tecrübeye sahiptir. Farklı sektörlerde ortaya çıkabilecek rekabet hukuku problemleri ile ilgili deneyime sahip olan Milan Hukuk, enerji, teknoloji, telekomünikasyon, ilaç, gıda, perakende ve inşaat gibi farklı sektörde faaliyet gösteren müvekkillerimiz için Rekabet Kurumu’na bildirim ve başvuruda bulunmaktadır.

Avukatlarımız müvekkillerimizi, menfi tespit/muafiyet başvuruları gibi işlemler ile rekabeti sınırlayıcı anlaşmalar ve hâkim durumun kötüye kullanılması konulu önaraştırma, soruşturma ve
yerinde incelemeler kapsamında Rekabet Kurumu nezdinde temsil etmektedir. Ayrıca, birçok farklı sektörde faaliyet göstermekte olan müvekkillerimize şirket-içi rekabet hukuku eğitimleri ve rekabet hukukunun tüm alanlarında danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

Bu kapsamda, ekibimiz, rekabet hukuku problemleri hakkında müvekkillerimizi bilgilendirmekte ve bu problemlerin ticari hayatın gereklerine en uygun şekilde çözülmesi konusunda müvekkillerimize yardımcı olmaktadır.

Rekabet Hukuku Departmanımız, bu sayede müvekkillerimizin herhangi bir rekabet ihlali nedeniyle maruz kalabileceği masraflı ve yıkıcı sonuçları en aza indirmekte veya önlemektedir.