İcra ve İflas Hukuku

Milan Hukuk ve Danışmanlık Ofisi, hukuk dünyasında meydana gelen her türlü borç ilişkisinden doğan alacağın tahsiline yönelik sürecin yürütülmesi konusunda müvekkillerine deneyimli icra departmanı ile hizmet vermektedir. İcra takibi birimimiz ekip ruhuyla, teknolojik gelişmeleri takip ederek, en az masrafla en yüksek tahsilâtı sağlama prensibiyle, İcra ve İflas Kanunu hükümleri doğrultusunda gerçek ve tüzel kişi müvekkillere hizmet sunmaktadır. Hukuk Büromuz, alacakların tahsiline yönelik olarak icra ve iflas dairelerinde

ilamlı, ilamsız ve kambiyo senedine dayalı takipler ile ipotek ve rehin takipleri olmak üzere tüm takip işlemlerinin yürütülmesi kapsamında borçluların mal varlıklarının tespiti, malvarlıkları üzerinde haciz tatbiki, haczedilen malların satış süreci, konkordato işlemleri, borçlu ile alacaklı arasında uyuşmazlığa yönelik iletişim ve uzlaşma sağlanması, icra hukuk ve icra ceza mahkemelerinde borç ilişkilerine ilişkin uyuşmazlıkların çözümlenmesi konusunda hukuki destek hizmeti sağlamaktadır.

Çağrı merkezimizin borçlularla yapacağı görüşmelerle kurumunuzun gecikmiş alacaklarının tahsilini ve adli takip birimimizin çalışmaları ile icra takiplerinizin adliyeler nezdinde düzenli şekilde yürütülerek sonuçlandırılmasını sağlayabilir, İcra Hukuku alanındaki uyuşmazlıklarınızda mahkemeler nezdinde temsil sadedinde bölüm sorumlusu avukatlarımızın desteğini ve danışmanlığını alabilirsiniz. Birimimiz teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek borçlu şahıslarla en güncel telefon numaraları üzerinden görüşmeler yapmaktadır. Çağrı merkezi çalışmalarının temel prensibi görüşmelerin tamamının tahsilât ile sonuçlandırılmasıdır. Böylelikle icra takibi safhalarındaki masraflarınız minimuma düşürülmekte, uzun süreçlerin işletilmesine gerek kalmaksızın alacağınıza ulaşmanız sağlanmaktadır.
Adli takip bölümümüz tüm adliyelerde dosyalarınızın düzenli şekilde işlem görmesini sağlamaktadır. UYAP başta olmak üzere icra takibinde kullanılan programlar ile dosyalarınızın bilgisayar ortamında da en güncel ve her an ulaşılabilir haliyle takibi mümkün kılınmaktadır. Birim sorumlusu avukatlarımız dosyalarınızın her safhasını yakından takip etmekte ve düzenli raporlamalar ile dosyalarınız hakkında her türlü bilgiye ulaşmanızı sağlamaktadır.

Kurumunuz İcra Hukuku alanındaki her türlü sorununda, ihtiyaç duyduğunuz her an, ekip ruhuyla bir araya gelmiş genç ve dinamik birimimizi yanında bulacaktır. 20 kişiden oluşan ekibimiz ile gerek yurt içinde gerekse yurt dışında müvekkil kurumlarımızın alacaklarının yasal yollardan tahsilinin sağlanması için her türlü icra hukuku süreçleri yürütülmektedir. Bu işlemler müvekkil menfaatleri doğrultusunda icra daireleri, vergi daireleri, tapu müdürlükleri, emniyet müdürlükleri gibi kamu kurum ve kuruluşlarında yürütülmektedir.

Müvekkillerimizin hak ve alacaklarını en hızlı şekilde sonuçlandırabilmek için alanında uzman 8 back office personeli, 5 saha personeli ve 7 haciz personeli istihdam edilmektedir. Mevcut kadromuz ile günlük 500 icra dosyası başlatılabilmekte, 2000 adet de işlem yapılabilmektedir. Tecrübeli yönetim kadrosu, yapılan altyapı yatırımları ve teknolojik yeniliklerle başarı ve büyüme grafiğimiz gün geçtikçe artmaktadır.

HİZMETLERİMİZ
⦁ Müvekkil kurum alacaklarının icra daireleri kanalı ile yasal takiplerinin başlatılması.
⦁ İcra dosyalarının hukuki süreçlerinin takibi.
⦁ Maaş haczi işlemleri.
⦁ Araç haczi işlemleri.
⦁ Gayrimenkul haczi işlemleri.
⦁ İkamet haczi işlemleri.
⦁ Haciz satış işlemleri.
⦁ Mektup ve ihtarname işlemleri.
⦁ Süreç iyileştirme, geliştirme ve denetim hizmetleri.

İCRA TAKİBİ FAALİYETLERİMİZ
Ofisimizde, 2012 yılından itibaren 9 yıllık sürede binlerce icra dosyası takibi yapıldı
Zaman içerisinde söz konusu takiplerin %85-88’ini oluşturan sayıda olumlu sonuç alındı
Milan Hukuk, tahsilat oranı çalışmaları istatistiklerine göre sektöründe liderdir.