Sermaye Piyasa Hukuku

Milan Hukuk ve Danışmanlık Ofisi’nin finans ve sermaye piyasası avukatları, çok çeşitli finans, bankacılık ve sermaye piyasası işlemlerinde şirketlere hukuki hizmet sunmaktadır.
Şirketler, ister yeni bir finansman ya da yeniden finansman (re-finansman) olanakları veya bir finansal yeniden yapılanma (re-structuring) düşünüyor olsunlar, finans ve bankacılık konusunda deneyimli avukatlarımız onlara finans hukuku hizmetleri sunmak için entegre bir ekip olarak görev yapmaktadırlar.

Finans hukuku ekibimiz, finansal ve sermaye piyasaları işlemlerinde, işlemin her aşamasında hukuki danışmanlık desteği sağlayarak, baştan sona sorunsuz ve uyumlu bir süreç oluşturmaya
çalışırlar. Bu şekilde, müvekkillerimiz, işlerini geliştirmeye odaklanarak hizmet almış olurlar.

Milan Hukuk ve Danışmanlık Ofisi’nin deneyimli finans ve bankacılık avukatları ve finansal piyasalarda kendilerini ispatlamış yerli ve yabancı danışmanları, banka finansmanı ve kredileri,
yapılandırılmış finansman, satın alma finansmanı, mezzanine finansman, kaldıraçlı finansman, varlık finansmanı, proje finansmanı, gayrimenkul finansmanı, ihracat ve ticaret finansmanı, kurumsal finans,

İslami finans, leasing ve faktoring dâhil olmak üzere, her tür finansal model ve işlem çeşitliliğinde hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sunmaktadırlar. Private equity (özel sermaye) ve venture capital (girişim sermayesi) fon yatırım ve finansman işlemleri ile mezzanine finansmanı işlemleri de Milan Hukuk ve Danışmanlık bürosunda uzun yıllardır hukuki danışmanlık hizmeti sunduğumuz alanlar arasında yer almaktadır.
Finans hukuku alanında çalışan avukatlarımız, bu konuda uzun yıllardır verdikleri hizmetler sayesinde, finansal yeniden yapılandırma (re-structuring) ve ödeme güçlüğü (insolvency) işlem ve
süreçleri konusunda derin deneyime sahip olmuşlardır.  Son yıllarda finans teknolojileri alanındaki dönüştürücü gelişmeler ve yenilikler neticesinde
finans avukatlarımız fintech, ödeme sistemleri, dijital (elektronik) para sektörlerindeki şirketlere de hukuki hizmet desteği vermektedirler.

Milan Hukuk’un sermaye piyasaları ve menkul kıymetler hukuku ekibi, hisse senedi, borç senedi (tahvil vs.) ve varlığa dayalı halka arz ve sermaye piyasası işlemlerine hukuki danışmanlık yapmakta ve şirketlere, şirket yöneticilerine ve hissedarlarına, yatırım bankalarına, aracılara, garantörlere ve halka açık şirketlere hukuki hizmetler sunmaktadır.

Ekibimiz, yapısal ve yaşamsal dönüm noktası olan halka açılma sürecinin her aşamasında şirketlere yardımcı olmaktadır. Bu çerçevede, şirketlerin halka arz sürecine hazırlanması ve halka arz
işlemlerinin hukuki yönetimi için hazırlamış olduğumuz özel hizmet programlarımız bulunmaktadır.

Milan, sadece şirketler için değil, yatırım bankaları, aracılar ve diğer ilgili finans kurumları için de Türkiye’de sermaye piyasası hukuku uygulamasında hizmet verebilecek hukuk
bürolarından biridir. Şirketlerin gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına (GYO’lar) dönüşümü ve gayrimenkul yatırım ortaklıklarının halka arz süreç ve işlemleri, Milan Hukuk ve Danışmanlık Ofisi’nin sermaye piyasası hukukundaki özel çalışma alanlarından biridir.

Milan Hukuk Bürosunda, hizmet verdiğimiz şirketlerin birçoğu halka açık şirketler ve Borsa İstanbul veya uluslararası sermaye piyasalarında işlem görmektedirler. Milan Hukuk’un sermaye
piyasası avukatları, diğer bağlantılı çalışma alanlarımızdaki avukatlarla birlikte, bu halka açık şirketlere sermaye piyasası ve menkul kıymetler hukuku düzenlemelerine uyum konularında ve
ayrıca M&A, ortak girişimler (joint venture), yeniden yapılandırma, finans işlemleri gibi her türlü kurumsal finans işlemlerinde hukuki danışmanlık hizmeti vermektedirler.
Milan avukatlık bürosunun sermaye piyasası ekibi, Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) ve Borsa İstanbul nezdindeki tüm işlem, inceleme ve soruşturmalarda şirketlere hukuki danışmanlık vermekte
ve hukuki hizmet sunmaktadır. Milan Hukuk’un finans ve sermaye piyasası hukuku alanında çalışan avukatları, müvekkillerimizi her türlü kompleks bankacılık, finans, yeniden yapılandırma, ödeme aczi ve iflas ve sermaye piyasası uyuşmazlıklarında, tahkim, arabuluculuk ve dava prosedürlerinde ve sermaye piyasası incelemelerinde temsil etmektedirler.

Aşağıda danışmanlık ve avukatlık hizmetlerimizden bir kısmını başlıklar halinde sunuyoruz;
 Finansal Sözleşmeler ve İşlemler,
 Kredi Sözleşmeleri,
 Teminatlar,
 Kefalet ve Garantiler,
 Yapılandırılmış Finansman,
 Satın Alma Finansmanı,
 Mezzanine Finansmanı,
 Kaldıraçlı Finansman,
 Varlık Finansmanı,
 Proje Finansmanı,
 Gayrimenkul Finansmanı,
 İhracat Kredileri ve Finansmanı,
 Kurumsal Finansman,
 Sukuk ve diğer İslami Finansman Araçları,
 Private Equity (Özel Sermaye) Fonları,
 Venture Capital (Girişim Sermayesi) Fonları,
 Finansal Kiralama (Leasing),
 Factoring,
 Varlık Yönetim Şirketleri ve İşlemleri,
 Finans Teknolojileri ve Ödeme Sistemleri (Fintech),
 Finansal Yeniden Yapılandırma,
 Konkordato ve İflas,
 Sermaye Piyasası Düzenlemelerine Uyum,
 Hisse Halka Arzı,
 Tahvil ve Borçlanma Senedi Halka Arzı,
 Varlığa Dayalı Sermaye Piyasası Araçları,
 Gayrimenkul yatırım Fonları,
 Sukuk ve Kira Sertifikaları İhracı,
 Kitlesel Fonlama,
 Girişim Sermayesi ve Risk Sermayesi Yatırım Fonları,
 Yapılandırılmış ürün, türev ve menkul kıymetleştirme işlemleri,
 Brokerlık, Aracı Kurumlar ve Yatırım Bankaları,
 Ters Kotasyon,
 Çift Yönlü İşlemler (Birleşme ve Devralmalar ile Halka Arzlar),
 Sermaye Piyasası Kuruluşlarının Lisanslandırılması ve Türev Araçlar,
 Zorunlu veya ihtiyari çağrı işlemleri,