Ticaret Hukuku

Milan Hukuk ve Danışmanlık Ofisi’nin Ticaret Hukuku departmanı geniş bir kapsamda hizmet sunmaktadır. Avukatlarımız, distribütörlük, acentelik ve franchise sözleşmelerinin
hazırlanması ve müzakere edilmesi, tüketici hukuku, gümrük işlemleri, garanti belgeleri, satış sonrasıhizmetler de dâhil olmak üzere uluslararası ticari faaliyetlerin yeniden yapılandırılması ve yönetilmesi konularında danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Endüstri, finansal hizmet, bilgi teknolojileri, tüketim malları, ilaç ve enerji şirketlerine, ürün ve hizmetleri için dünya çapında kaynak kullanımı, üretim, dağıtım ve satış konularında danışmanlık
hizmeti sunmaktayız. Müvekkillerimize, üçüncü kişi tedarikçiler, üreticiler, distribütörler ve satış acenteleri ile olan ilişkilerini seçmek, takip etmek ve yönetmek konusunda yardımcı olmakta ve çok sayıda ülkeyi kapsayan yolsuzlukla ve rüşvetle mücadele, ticari yaptırımlar, ihracat ve ithalat sınırlamaları (gümrük) ile ürünlerin etiketlenmesine yönelik gereklilikler, ürün sorumluluğu ve
ürünlerin geri çağrılması, satış promosyonları ve pazarlama kuralları gibi tedarik zincirine ilişkin çeşitli uyumluluk konularında hukuk ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Bununla birlikte, şirketler hukuku ve kurumsal yönetim ana faaliyet alanlarımızdan birini teşkil etmektedir. Sunduğumuz hizmetler, Türkiye’de anonim şirketlerin, limited şirketlerin,
kooperatiflerin, şubelerin ve irtibat bürolarının kurulmasının yanı sıra, yönetim kurulu toplantılarına yönelik danışmanlık hizmetlerinin verilmesi, olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarının
yürütülmesi, teknik iflas durumlarının değerlendirilmesi ve sermaye artırımı ile azaltımı süreçlerinin hem şirketler hukuku hem de vergi hukuku açısından değerlendirilmesi şeklinde geniş bir alanı kapsamaktadır.

Şirketlerin esas sözleşmelerinin gerek Türk Ticaret Kanunu’na uyum gerekse farklı pay sahibi grupları arasındaki anlaşmaların yansıtılması amacıyla tadil edilmesi, grup içi yeniden yapılandırma, bölünme, birleşme, nev’i değiştirme, tasfiye, malvarlığı ve pay devirleri, yönetim kurullarının yapılandırılması ve yönetim kurulu üyeleri arasında yetki sınırlandırması işlemleriyle şirket kayıtlarının tutulması konusunda hizmet vermekteyiz. Aynı zamanda yabancı menşeili müvekkillerimizin Türkiye’deki faaliyetlerinin yapılandırılmasında başvurabileceği en iyi yolların tespit edilmesine de yardımcı olmaktayız.

Şirketler hukuku ve kurumsal yönetim konusunda uzman avukatlarımız müvekkillerimize, ticari hedeflerine en uygun olan hukuki yapı hakkında kişiselleştirilmiş seçenekler sunmaktadır. Milan
Hukuk ve Danışmanlık olarak vergi, hukuki ihtilaflardan kaçınılması, gümrük ve verilerin korunması konularını da kapsayan bir hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Alan adlarının kaydedilmesi de dâhil olmak üzere, fikri mülkiyetin korunması gibi işlem sonrası konularda da çözüm sunmaktayız.

Bunlar ile birlikte, Birleşme ve Devralmalar konusunda uzman olan ekibimiz müvekkillerine sağlık, perakende satış, enerji, otomotiv, gıda, inşaat, tıbbi ürünler, teknoloji ve telekomünikasyon gibi farklı birçok sektörde destek sunmaktadır. Ekibimiz sınır ötesi işlemler, özelleştirmeler ve gayrimenkul yatırımlarını kapsayan birleşme ve devralmalarda yerel ve uluslararası birçok şirkete hukuk ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Birleşme ve Devralmalar ekibimiz birleşmeler ve sermaye yapılandırmalarından özel ve halka açık şirketlerin alım-satımına kadar farklı birçok işleme ilişkin olarak danışmanlık hizmeti verebilecek deneyime sahip olup yatırım fonları ve stratejik yatırımcılar ile güçlü ilişkilere sahiptir. Avukatlarımız, ayrıca fon kuruluşu, hisse devir belgelerinin hazırlanması, çoklu tüzel kişilerin yapılandırılması, yatırım müzakereleri, vergi ve teminat hukuku ile ilgili sorunların çözümlenmesinde müvekkillerine destek olmaktadır

Milan Hukuk ve Danışmanlık Ofisi’nin hizmet verdiği alanlardan bazıları aşağıdaki gibidir:

 •  Birleşme, devralmalar ve hisse satışları,
 •  Ortak teşebbüsler ve stratejik birleşmeler,
 •  Kurumsal danışmanlık ve yönetim,
 •  Bölünmeler veya şirketin belli bir bölümünün, iş kolunun veya diğer varlıklarının ayrılarak başka bir kurumsal yapıya bürünmesi dâhil olmak üzere işlem öncesi yapılandırma ve Devralma sonrası entegrasyon ve hisse devirleri sonrası reorganizasyon. Şirketler hukuku ve kurumsal yönetim hizmetlerimiz müvekkillerimizin hukuki ihtiyaçlarına cevap vermek üzere kişiselleştirilmiş olup, aşağıda belirtilen aşamaları kapsamaktadır:
 •  Ön yapılandırma,
 •  Kuruluş,
 •  Yöneticilerin atanması,
 •  Genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarının yürütülmesi,
 •  Pay devirleri,
 •  Bölünme, birleşme ve nev’i değişiklikleri,
 •  Malvarlığı devri ve ticari işletme devirleri,
 •  Tasfiye,
 •  Vergi dairesi kaydı,
 •  Vergisel yapılandırma,
 •  İstihdamın yapılandırılması,
 •  Kapsamlı kurumsal yönetim hizmetleri,
 •  Temel kurumsal yönetim hizmetleri,
 •  Türk pazarına giriş konusunda danışmanlık,
 •  Alım satım projeleri,
 •  Sayılan alanlarda hukuki danışmanlık: Birleşme ve Devralma | Yatırım Fonları | Uyuşmazlık Çözümü | Bankacılık ve Finans | Sermaye Piyasaları | Hukuka Uyumluluk | İş Hukuku | Gayrimenkul Hukuku | Şirketler Hukuku ve Kurumsal Yönetim | Rekabet Hukuku | Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku | Veri Gizliliği | Sağlık Hukuku | Vergi | Bilgi Teknolojileri ve Telekomünikasyon | Enerji, Madencilik ve Altyapı | Uluslararası Ticaret Hukuku