Girdi yapan kalan

Yabancılar Hukuku

Yabancılar Hukuku genel anlamda mütekabiliyet ilkesine dayanmakta olup, yabancılara Türkiye’de uygulanacak olan hukuk kuralları yabancının vatandaşı olduğu ülkeye göre farklılık göstermektedir. Yabancıların Türkiye’ye girişleri ve ikamet izinlerine ilişkin olarak 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu 28 Mart 2013 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, yabancıların Türkiye’ye giriş ve ikamet izinleri İçişleri Bakanlığı ’na bağlı Göç İdaresi […]

Vergi ve Gümrük Hukuku

Dünya vatandaşları ile Mali İdareler veya Gümrük İdareleri arasında çıkan ihtilaflardır. Bu uyuşmazlıklar, vergi ve gümrük mevzuatlarındaki tanım ve çerçevelerde yapılan değişiklikler, çeşitlendirmeler ve güncellemeler sonucu oluşabileceği gibi; hesap ve mevzuat hataları ile de ortaya çıkabilmektedir. Çeşitli süreçlerde matrahta, vergi miktarında, yükümlünün şahsında, mükerrerlik durumlarında, yükümlülükte, vergi konusunda ya da verginin tahsil edileceği dönemde uyuşmazlığa […]

Ticaret Hukuku

Milan Hukuk ve Danışmanlık Ofisi’nin Ticaret Hukuku departmanı geniş bir kapsamda hizmet sunmaktadır. Avukatlarımız, distribütörlük, acentelik ve franchise sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakere edilmesi, tüketici hukuku, gümrük işlemleri, garanti belgeleri, satış sonrasıhizmetler de dâhil olmak üzere uluslararası ticari faaliyetlerin yeniden yapılandırılması ve yönetilmesi konularında danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Endüstri, finansal hizmet, bilgi teknolojileri, tüketim malları, ilaç ve […]

Sigorta Hukuku

Sigorta hukuku, sigorta poliçeleri ve bu sigorta poliçelerine dayalı talepleri kapsamakta iken tazminat hukuku, çeşitli durumlardan kaynaklanan yaralanma, hasar ve/veya kayıp durumlarında şahısların söz konusu zararlarını tazmin etmeye yönelik bir hukuk disiplinidir. Günümüz dünyasında sigorta sözleşmelerinin ve dolayısıyla sigorta hukuku ile tazminat hukukunun konuları oldukça çeşitli olduğundan, hukuki destek alınması zorunlu hale gelmiştir. Tazminat hukuku, […]

Spor Hukuku

Spor, günümüzde fiziksel ve sosyal yaşama katkıda bulunan bir aktivite olmanın yanı sıra, uzun yıllardır popülerlik kazanması ile birlikte ekonomik olarak büyüyerek, yeni bir ticari alan olarak varlık göstermektedir. Sportif faaliyetlerin günümüzde ulaştığı ekonomik güç ve etkileşim, içinde bulunduğu sektörler ile birlikte spora özgü özel nitelikteki kuralların bulunması, spora dair hukukun ayrı ve bağımsız bir […]

Sermaye Piyasa Hukuku

Milan Hukuk ve Danışmanlık Ofisi’nin finans ve sermaye piyasası avukatları, çok çeşitli finans, bankacılık ve sermaye piyasası işlemlerinde şirketlere hukuki hizmet sunmaktadır. Şirketler, ister yeni bir finansman ya da yeniden finansman (re-finansman) olanakları veya bir finansal yeniden yapılanma (re-structuring) düşünüyor olsunlar, finans ve bankacılık konusunda deneyimli avukatlarımız onlara finans hukuku hizmetleri sunmak için entegre bir […]

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul hukuku alanında ortaya çıkan uyuşmazlıkların, taraflar arasında çözülemeyip yargıya taşınması durumunda, hukuki destek alınması son derece önem arz etmektedir. Gayrimenkul alanında yaşanan uyuşmazlıklar mahkemeye taşındığında, taraflar yüksek mahkeme giderleri ve ücret ödemeleriyle karşılaşıp hak kayıplarına uğrayabilmektedir. Bu nedenle, gayrimenkul hukuk davalarında azami işlem güvenliği açısından gayrimenkul hukuku uzmanından hukuki destek alınarak işlem yapılması oldukça […]

Rekabet Hukuku

Milan Hukuk ve Danışmanlık Ofisi, marka, telif hakları, endüstriyel tasarımlar, patent hakları, alan adı uyuşmazlıkları, ticari sırların korunması ve haksız rekabet de dâhil olmak üzere fikri ve sınai mülkiyet hukukunun her alanında hizmet vermektedir. Fikri ve sınai mülkiyet hukuku alanındaki hizmetlerimiz yalnızca danışmanlık hizmetleriyle sınırlı olmayıp, sınai hakların Türk Patent Enstitüsü nezdinde takibi ile dava […]

Bilişim Hukuku

Bilişim hukuku, sayısal bilginin paylaşımını konu alan hukuk dalıdır. İnternetin kullanımına ilişkin yasal çerçeveyi belirleyen internet hukukunu kapsamaktadır. Bu bağlamda; gizlilik ve ifade özgürlüğü gibi kavramlar da bilişim hukukunu ilgilendirir. Bilişim hukukunun, “Bilgi Teknolojisi hukuku” ve “İnternet hukuku” başlıkları altında ikiye ayrılarak incelenmesi gerekir. Bilgi Teknolojisi hukuku hem dijital hale getirilmiş bilginin hem de bilgisayar […]

Enerji Hukuku

Enerji hukuku ekibimiz, yerli ve yabancı sermayeli şirketlerin kendi aralarındaki iç ilişkilerini düzenledikleri aşamadan, üretim tesisi inşaatının tamamlanması ve projenin hayata geçirilmesi safhalarına kadar devam etmektedir. Milan Hukuk ve Danışmanlık, sektör deneyimi olan avukatları vasıtasıyla müvekkillerinebaşlıca aşağıdaki konularda hizmet sunmaktadır. • Yatırım hazırlığı aşamasında olan enerji şirketleri için “due dilligence” işlemlerinin gerçekleştirilmesi, durum tespiti ve […]